Proces zamówienia i budowy ogrodzenia

1. Konsultacja

Podczas pierwszego spotkania otrzymujesz szczegółowe informacje o oferowanych ogrodzeniach.

2. Oferta

Przygotowujemy szczegółową ofertę, która obejmuje specyfikację techniczną, kosztorys oraz harmonogram realizacji.
Ofertę prześlemy drogą elektroniczną lub przekażemy Ci osobiście podczas kolejnego spotkania.
Zawsze masz możliwość omówienia wszelkich szczegółów i wprowadzenia ewentualnych zmian przed zaakceptowaniem oferty.

3. Pomiar

Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie. Nie musisz znać się na ogrodzeniach. Nasz konsultant dokonuje pomiarów na miejscu budowy, aby dostosować produkt do specyficznych wymagań terenu.

4. Umowa

Podpisujemy umowę, która zawiera wszystkie ustalenia, takie jak zakres prac, koszty, terminy realizacji oraz warunki płatności.

5. Produkcja

Zamówienie trafia do działu produkcji, gdzie ogrodzenie jest wykonywane zgodnie z umową.

6. Dostawa

Produkt jest starannie pakowany i przygotowywany do transportu. Ustalamy z Tobą dogodny termin dostawy.

7. Montaż

Zespół montażowy A-Z Ogrodzenia przyjeżdża na miejsce z wszystkimi niezbędnymi narzędziami i komponentami.

OD 16 LAT TWORZYMY PRZESTRZEŃ

Buduj z nami!

Wierzymy, że prawdziwie piękne i trwałe ogrodzenie to proces, dlatego pracujemy od A do Z.